Losy absolwentów Drukuj

Zapraszamy absolwentów do wypełnienia krótkiej ankiety o swoich losach.

(*)Dane zawarte w formularzu mogą być użyte wyłącznie na potrzeby realizacji ewaluacji placówki oświatowej.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DzU 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.)