Rada rodziców
Konto bankowe Rady Rodziców Drukuj

Rady Rodziców przy Zespole Szkół  Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu:

Bank Spółdzielczy Sandomierz

Nr konta: 96 9429 0004 3001 0006 6514 0001

 

 
Zakres opieki zdrowotnej nad uczniami ZSGiH Drukuj

Zakres opieki zdrowotnej nad uczniami Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu.

Opiekę profilaktyczną nad uczniami sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania z Centrum Medycznego „Rokitek”.

Więcej…
 
Bezpłatna opieka stomatologiczna Drukuj

Informacja dla rodziców/pełnoletnich uczniów o zakresie bezpłatnej opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sandomierski

                                                                                                             Sandomierz, dnia 03.12.2019 r.

Szanowni Państwo,

Rodzice, pełnoletni Uczniowie,

            Zarząd Powiatu w Sandomierzu w uzgodnieniu z dyrektorami szkół informuje, że w dniu 2 grudnia 2019 r. zawarł porozumienie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Sandomierski finansowanych ze środków publicznych.

Więcej…