Informacje dla maturzystów - absolwentów z lat 2016-2020 Drukuj

INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ, KTÓRZY W LATACH UBIEGŁYCH PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU MATURALNEGO W „FORMULE 2015”, A W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 DEKLARUJĄ PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

 

  • informacja z OKE w Łodzi
  • załącznik nr 31
    Wniosek absolwenta, który przystępował do egzaminów w latach 2016–2020, o wydanie w 2021 r. świadectwa dojrzałości - Formularz WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI. Wypełniony formularz złóż do dyrektora właściwej OKEnajpóźniej 31 maja 2021 r. Podpisany formularz może zostać przekazany drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila), faksem albo złożony osobiście w siedzibie OKE.

absolwenci 2016-2020